Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.a        Alvorens een definitieve bestelling te plaatsen verzoeken wij u duidelijk kennis te nemen van onze algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert u de hieronder weergegeven algemene voorwaarden.
1.b           Waar in deze voorwaarden verwezen wordt naar "werkdagen" in wordt bedoeld maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag worden niet beschouwd als werkdagen.

2. Definities
2.a        "Website" betekent de website op www.styroporproducts.com of ieder ander URL adres alwaar deze site wordt weergegeven en die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Styropor Products; "wij" of "ons" betekent Styropor Products Nederland, "Voorwaarden" betekent deze voorwaarden; "Product" betekent een product weergegeven voor de verkoop op de Website; "Productbeschrijving" betekent het deel van de website waar de informatie met betrekking tot het individuele Product is weergegeven; "Prijs" betekent de prijs waarvoor een product te koop wordt aangeboden; bij: "Gebruiker" wordt bedoeld diegene die gebruik maakt van de website; "Persoonlijke Informatie" zijn de gegevens die u op en of tijdens de registratie en of bestelling aan ons doorgeeft; "Cookies": zijn kleine tekstbestanden die onze website op de harde schijf van uw computer achterlaat om informatie over uw inkopen op te slaan en om uw computer te identificeren; "Ontvangst bevestigingse-mail" e-mailen wij u om te bevestigen dat uw order in goede orde is ontvangen, "U" betekent de gebruiker van deze website.

3. Website Toegang
3.a        U krijgt toegang tot deze website volgens onze algemene voorwaarden, alle geplaatste bestellingen doet u met overeenstemming van deze algemene voorwaarden. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website ononderbroken is en dat transmissies vrij van fouten zijn. Echter, vanwege de aard van internet, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen de toegang tot deze website tijdelijk beperken of opschorten ten behoeve van onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten en of diensten.

4. Toegang van buiten Nederland
4.a        Wij bieden onze producten en diensten wereldwijd aan. I.v.m. lokale wetgeving kan het in sommige landen zijn dat beschikbare producten niet toegestaan zijn cq niet verkocht mogen worden. Kopers zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze lokale wetten.

5. Registratie
5.a        U garandeert dat de persoonlijke informatie wanneer u zich registreert als klant juist en compleet zijn, Indien veranderingen hierin ontstaan zult u ons onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte hiervan brengen.

6. Ons Contract
6.a        Wanneer u een bestelling bij ons plaats, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ("Order Ontvangstbevestiging email"). Uw opdracht vertegenwoordigt een aanbod aan ons om een of meerdere producten, door ons aangeboden, naar u te versturen. De acceptatie hiervan zal voltooid zijn op het moment dat Styropor Products deze ontvangstbevestigingse-mail naar u verstuurd heeft.
6.b        Alle producten op deze order die niet bevestigd zijn in deze ontvangstbevestigingse-mail maken geen deel uit van dat contract.

7. Onze Contactgegevens
7.a        Heeft u opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met ons team.
7.b        Styropor Products is een BTW geregistreerd bedrijf in Nederland: NL 857.163.139 B01, Kamer van Koophandel Nederland nummer: 677 56 332
7.c        Styropor Products is een geregistreerde handelsnaam.

8. Leveringsbeleid
8.a        Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te leveren. Normaal gesproken zal verzending binnen enkele werkdagen plaatsvinden. Wij verzoeken u echter ons een ruimere levertijd te geven indien nodig.
8.b        Als er problemen zijn met een bestelling, wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers.

9. Verzendkosten
9.a        Bestellingen worden verzonden door een Nederlands transportbedrijf.
9.b        Verzendkosten zijn gebaseerd op het volume van uw bestelling.
9.c        Verzendkosten naar het buitenland zullen worden berekend tegen de geldende tarieven. Plaats uw bestelling online op www.styroporproducts.com waar uw verzendkosten automatisch worden berekend – met uitzondering van artikelen waarbij vermeld staat “Verzendtoeslag - Neem AUB contact op via e-mail”.
9.d        Indien goederen verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport zullen wij ofwel vervanging van goederen sturen, of bieden een volledige terugbetaling, inclusief verzendkosten. Bij schade aan uw bestelling moet u dit binnen zeven dagen na ontvangst bij ons melden. Deelt u dit later aan ons mede dan vervalt vervanging dan wel vergoeding van de gelede schade.

10. Producten, Productbeschrijvingen & Prijzen
10.a        Hoewel wij ons best doen om voldoende voorraad op peil te houden, kunnen wij geen garanties geven over beschikbaarheid van de voorraad te allen tijde.
10.b        Wij hebben de extra zorg om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen juist zijn. Echter zullen bij ons alleen orders worden aanvaard indien er geen materiële fouten in de beschrijving van de producten of hun prijzen zijn zoals geadverteerd in deze catalogus. De gegevens omtrent gewicht en afmeting zijn slechts bij benadering.
10.c        Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, verwerpen wij alle garanties, bewust of onbewust, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de weergegeven informatie van de materialen in deze catalogus. Styropor Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie van de producten in deze catalogus.

11. Betalingen
11.a        Na afloop van het bestelproces kunt u uw betaling doen. De factuur ontvangt u via e-mail. Er worden geen goederen verzonden voordat de betaling is ontvangen. Wij zullen direct contact met u opnemen indien er problemen zijn met de betaling.
11.b        Wij accepteren geen cheques.
11.c        Restituties zullen in overleg met u op uw rekening teruggestort worden.
11.d        Speciaal opdrachten worden geproduceerd nadat uw betaling is bijgeschreven op onze bankrekening. Indien de productie eerder start dan dient de opdrachtgever de factuur te voldoen zodra deze ontvangen wordt.
11.e        Het niet naleven van deze betalingstermijn geeft ons het recht deze na 2 weken te verhogen met 25% met een minimumbedrag van € 100,00.

12. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
12.a        Weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.
12.b        Wij behouden ons het recht om aanpassingen door te voeren en prijzen aan te passen bij bijvoorbeeld verandering in het BTW-tarief. Houdt u er rekening mee dat zakelijk orders van buiten de Europese EU-zone zijn vrijgesteld van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Bestelt u van buiten deze zone zal BTW worden afgetrokken van uw totale bestelling. Dit geld uitsluitend voor bedrijven en niet voor individuen! Om hiervoor in aanmerking te komen dient het BTW nummer te corresponderen met de bedrijfsnaam.
12.c        Bedrijven in de EU die hun BTW nummer doorgeven behoeven geen BTW te betalen.
12.d        Bedrijven buiten de EU hoeven geen btw te betalen.
12.e        Particuliere bestellingen moeten altijd BTW betalen.

13. Annuleringsrecht
13.a        U heeft het recht als particulier uw bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen. Elk verzoek om te annuleren moet binnen deze termijn zijn ontvangen. Na 14 dagen vervalt het recht tot annuleren.
13.b        Annulering wegens het gevolg van een vertraging in de verzending van uw bestelling is niet mogelijk.
13.c        Bij annuleringen zullen de verzend en/of retourneringskosten niet vergoed worden.

14. Retourneringsbeleid
14.a        Styropor Products is niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Goederen worden zo goed als mogelijk verpakt en aangeboden bij een transporteur. Het risico van verzenden ligt bij de klant.
14.b        Goederen kunnen worden teruggezonden indien deze onjuist zijn. Retourneringskosten worden in dit geval betaald door Styropor Products.
14.c        Geleverde producten kunnen indien gewenst zonder redenen binnen 14 werkdagen worden geretourneerd (uitsluitend particuliere bestellingen met uitzondering van speciaal vervaardigde producten). De verzendkosten worden niet door Styropor Products vergoedt.
14.d        U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle goederen die worden teruggezonden onbeschadigd blijven tijdens het transport. Mocht u niet dit niet doen, of deze op onze kosten retourneren, zullen wij u deze kosten in rekening brengen.
14.e        Retourneren van geleverde producten dient u vooraf (tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst) via e-mail of telefonisch aan ons door te geven en daarna binnen 5 werkdagen terug te sturen.
14.f        Bij terugbetaling worden de volgende bedragen in mindering gebracht: de verzendkosten,
20% handelingskosten* en € 15,00 aan administratiekosten.
* waarde van de artikelen.
14.g        Bij annulering van uw bestelling voordat deze verstuurd is berekenen wij € 15,00
administratiekosten.
14.h        Terugbetalingen zullen binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.


15. Privacy beleid
15.a        Persoonlijke informatie is privé en zal met de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid bewaakt worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nimmer ter beschikking stellen aan andere bedrijven voor marketing doeleinden anders dan voor eigen gebruik van Styropor Products. Wij houden uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij voor het verwerken van uw bestelling en/of onderhouden van uw account.

16. Handelsmerkrechten
16.a        Bij het plaatsen van een bestelling voor de productie van uw logo, bedrijfsnaam of andere vorm, geeft u als opdrachtgever Styropor Products toestemming deze te vervaardigen. Ook geeft u ons toestemming om foto's van dit logo of bedrijfsnaam te gebruiken voor publicatie op onze website voor ons portfolio.
16.b        Foto's zullen nooit voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt.
16.c        Het via derden ontvangen foto’s van ontwerpen gemaakt door Styropor Products kunnen worden gebruikt voor het portfolio op onze website. Aansprakelijkheid voor inbreuk op het auteursrecht wordt door ons afgewezen, aangezien het bovenstaande bekend is bij de opdrachtgever.
16.d        Op alle gemaakte ontwerpen, met uitzondering van bedrijfslogo’s en geregistreerde vormen, rust het wettelijke auteursrecht bij Styropor Products. Gemaakte foto’s hiervan mogen zonder schriftelijke toestemming niet gebruikt en of openbaar gemaakt worden.

17. Cookies        
17.a        De Telecommunicatiewet van 2012 wenst van een ieder die gebruik maken van elektronische communicatienetwerken (zoals internet) en gegevens (cookies) wensen op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker, de gebruiker hierover duidelijke en volledige te informeren en moet van de gebruiker vooraf toestemming krijgen voor deze handeling(en). Styropor Products plaats geen ongewilde cookies op uw randapparatuur. Uitsluitend wanneer u een bestelling plaatst worden gegevens opgeslagen. Voor deze handeling geldt een uitzondering op de cookieregels volgens de Telecommunicatiewet.

18. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
18.a        Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, cq aan te passen. Wij adviseren u dan ook deze voorwaarden bij het bestellen aandachtig te lezen.

19. Klachten & Geschillen
19.a        Klachten dienen altijd in eerste instantie schriftelijk ingediend worden bij Styropor Products. De Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming volgens het Nederlands Recht. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (gebruik van) deze Website en deze Algemene Voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter te Maastricht.
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land